Trường Mầm non Hoa Sen – Rạch Giá

Trường Mầm non Hoa Sen – Rạch Giá


  • 1
  • 01/01/2017

Ch đu tư: Công ty TNHH Tâm Thiên Long

Đa đim: Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Kiến trúc: Công ty TNHH Kiến Trúc Tungarc &Asso

Mô t: 3 tầng, 2000 m2.

Tình trng: Đang thi công

Nhim v HASOP: Tư vấn thiết kế  và  thi công chuyển giao giải pháp sàn nhẹ không dầm, nhịp 11m