Siêu thị Quảng Bình

Siêu thị Quảng Bình


  • 0
  • 01/01/2017

Ch đu tư: Công ty TNHH DV TM Thanh Quang

Đa đim: Thanh Khê, Bố Trạch, Quảng Trạch, QB

Kiến trúc: Công ty TNHH Ngôi Nhà Vàng VN

Mô t: 3 tầng, 1 500 m2.

Tình trng: Đang thi công

Nhim v HASOP: Tư vấn thiết kế  và chuyển giao giải pháp sàn nhẹ không dầm, nhịp 9,5m