Nhà ở liền kề Everrich Q7

Nhà ở liền kề Everrich Q7


  • 0
  • 01/01/2017

Ch đu tư: Ông Nguyễn Khánh Dũng

Đa đim: Khu Everrich, Q7, TP HCM

Kiến trúc: Công ty TNHH Kiến Trúc DESO ASIA

Mô t: 3 tầng, 500 m2.

Tình trng: Đang thi công

Nhim v HASOP: Tư vấn thiết kế  và thi công chuyển giao giải pháp sàn nhẹ không dầm, nhịp 8m