Khaisilk Tower

Khaisilk Tower


  • 0
  • 01/02/2016

Ch đu tư: Khaisilk Corporation

Đa đim: Phú Mỹ Hưng, TP HCM

Kiến trúc sư: Tuân&A Architectes

Mô t: 18 tầng + 2 tầng hầm , diện tích sàn 18 000 m2

Tình trng: Giai đoạn cuộc thi thiết kế

Nhim v HASOP: Tư vấn thiết kế giải pháp sàn phẳng vượt nhịp 12m