Khách sạn Nguyễn Văn Mại

Khách sạn Nguyễn Văn Mại


  • 0
  • 01/01/2017

Ch đu tư: Công ty TNHH Phát Thành Linh

Đa đim: Quận Tân Bình, TP HCM

Kiến trúc: Công ty TNHH XD & TM HASOP

Mô t: 8 tầng + 1 bán hầm.

Tình trng: Đang thi công

Nhim v HASOP: Tư vấn thiết kế  và chuyển giao giải pháp sàn nhẹ không dầm, nhịp 10m