Khách sạn 4 sao Majestic 3 Nha Trang

Khách sạn 4 sao Majestic 3 Nha Trang


  • 0
  • 11/06/2016

Ch đu tư: Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại- Dịch Vụ Việt Nga

Đa đim: TP Nha Trang

Kiến trúc: Công ty TNHH Kiến Trúc & Xây Dựng 5D

Mô t: 26 tầng + 1 hầm, 10 000 m2.

Tình trng: Đang thi công

Nhim v HASOP: Tư vấn thiết kế  và chuyển giao giải pháp sàn nhẹ không dầm, nhịp 10m